Innowacja „Muzyka leczy”


Innowacja „Muzyka leczy”

W roku szkolnym 2018/ 2019 realizowałem innowację dydaktyczną Muzyka leczy. Podstawowymi celami tego przedsięwzięcia było:


1) Zainteresowanie dzieci różnymi dziedzinami sztuki np. muzyką relaksacyjną, muzyką filmową, muzyką baletową, muzyką musicalową.


2) Rozbudzenie zainteresowań muzyką różnych styli (koncerty na żywo, teledyski i in.).


3) Aktywizacja uczniów, podczas zajęć muzycznych.


4) Integracja wewnątrz grupy uczniów, oraz usprawnianie komunikacji między nimi.


5) Umiejętność wyrażania uczuć i emocji podczas aktywnego słuchania muzyki.


6) Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości.


7) Ćwiczenie umiejętności koncentracji, opanowania oraz wyciszenia podczas zajęć.


8) Rozładowania napięcia psychosomatycznego.Cały proces realizowałem w oparciu o dwa bloki tematyczne:


zajęcia percepcyjne:


- seans muzyczno-terapeutyczny – werbalizacja


- seans muzyczno-terapeutyczny – wizualizacja


- relaks muzyczny


- prezentacje muzyczne


oraz zajęcia ekspresyjne:


- terapia śpiewem


Innowacja „Muzyka leczy”

Innowacja „Muzyka leczy”

- zajęcia na instrumentach: gitara, ukulele, organy, dzwonki chromatyczne


Innowacja „Muzyka leczy”

Innowacja „Muzyka leczy”

Innowacja „Muzyka leczy”

Innowacja „Muzyka leczy”

Innowacja „Muzyka leczy”

- zabawy muzyczne na instrumentach perkusyjnych, malarstwo dźwiękowe z instrumentarium Carla Orffa


- orkiestra muzyczna


Innowacja „Muzyka leczy”

Oto wcześniejsze relacje z moich zajęć:


Niezwykłe lekcje muzyki


Lekcje muzyki w szkole przyszpitalnej - fotorelacja


Rozwijałem w ten sposób muzykalność uczniów, wzbudzałem w nich zdolność estetycznego i emocjonalnego przeżywania muzyki, zdolność tworzenia prostych melodii oraz improwizacji. Myślę, że taka metoda rozbudziła uczniów do aktywności oraz wpłynęła na:


- uatrakcyjnienie zajęć,


- poznanie budowy instrumentów i nauki posługiwania się nimi,


- kształcenie słuchu,


- kształcenie poczucia rytmu,


- uwrażliwienie na barwę dźwięku,


- rozwijanie wyobraźni i możliwości wypowiedzi muzycznej.


Zajęcia muzykoterapeutyczne były wspaniałym środkiem prowadzącym do rozwiązania wielu problemów naszych uczniów, w tym doskonale korygowały zaburzenia zachowania i wyrażania emocji. Uczeń pozbawiony obciążeń psychicznych, które w dzisiejszym świecie są wielką zmorą, to osoba, która potrafi budować swój pozytywny obraz, otwarta na siebie samą i innych, znająca własną wartość oraz możliwości i pragnąca je rozwijać.


Zajęcia to także okazja do różnorodnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej.


„Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki”. André Malraux


Innowacja „Muzyka leczy”

Innowacja „Muzyka leczy”

Innowacja „Muzyka leczy”Opracowanie: Jacek Sochocki