MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW

* PRZEDSZKOLE

• 3-latki i 4-latki

Propozycje ćwiczeń dla trzylatków i czterolatków


• 5-latki i 6-latki

Propozycje ćwiczeń dla pięciolatków i sześciolatków


* EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


• KLASA I

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Religia


• KLASA II

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Religia


• KLASA III

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Religia


* SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VIII


• KLASA IV

Język polski

Język angielski

Przyroda

Informatyka

Matematyka

Plastyka

Historia

Technika

Muzyka

Religia


• KLASA V

Język polski

Język angielski

Geografia

Biologia

Informatyka

Matematyka

Plastyka

Historia

Technika

Muzyka

Religia


• KLASA VI

Język polski

Język angielski

Geografia

Biologia

Informatyka

Matematyka

Plastyka

Historia

Technika

Muzyka

Religia


• KLASA VII

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Geografia

Biologia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Chemia

Religia

Plastyka

Muzyka

Historia

Doradztwo zawodowe


• KLASA VIII

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Geografia

Biologia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Chemia

Religia

Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Historia

Doradztwo zawodowe


* LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• KLASA I

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Geografia

Matematyka

Informatyka

Fizyka

Chemia

Religia

Podstawy przedsiębiorczości

Wiedza o kulturze

Edukacja dla bezpieczeństwa

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Muzyka

Biologia

Doradztwo zawodowe


• KLASA II

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Biologia

Chemia

Matematyka

Informatyka

Fizyka

Religia

Muzyka


• KLASA III

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Biologia

Chemia

Matematyka

Informatyka

Fizyka

Religia

Muzyka


* GRUPY WYCHOWAWCZE

Grupy wychowawcze


* BIBLIOTEKA

Zapraszamy do biblioteki

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH


* Materiały dostępne w zakładce NAUCZANIE ZDALNE służą wyłącznie nauczaniu uczniów poprzez Internet. Zostaną one trwale usunięte po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020. Są one objęte ochroną prawno-autorską i nie wolno ich udostępniać na innych portalach internetowych lub pobierać w celu ich sprzedaży lub jakiejkolwiek innej formy rozprowadzania wśród osób trzecich oraz publicznego prezentowania.